Lékařský slovník

Malý lékařský slovníček. Zde můžete najít výklady některých lékařských pojmů použitých v článcích

Slovníček

Zde naleznete seznam lékařských termínů, se kterými se můžete (nejen) na těchto stránkách setkat.

Hesla můžete omezit výběrem počátečního písmene:

vše|a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z


 • Dlouhodobý, vleklý, např. ch. nemoc.

 • Závažné jaterní onemocnění charakterizované zmnožením vaziva a přestavbou lalůčkové struktury jater, čímž je narušen krevní a žlučový oběh, výsledkem je „ztvrdnutí jater“, jedná se o nevratný proces cirkulace.

 • Svalový enzym kreatinkinázy. Normální hodnoty jsou do 3,4 ukat/l. Hodnoty bývají zvýšené např. u svalové dystrofie. Kontrolní vyšetření se dělá u podezření na myopatii.

 • Coombsův test (antiglobulinový test, AGT) slouží k testování přítomnosti protilátek proti erytrocytům. Rozlišujeme 2 varianty Coombsova testu – přímý a nepřímý.

  Zdroj:

  http://www.wikiskripta.eu/…%C5%AFv_test

 • C-rektivní protein. Krevní bílkovina, která se v krvi vyskytuje při zánětech (např. infekčních nebo revmatických).

 • Počítačová tomografie (computer tomography), jedna z vyšetřovacích metod.

 • Nenáročný ale účinný typ cvičení pro všechny věkové kategirie. Dochází ke zlepšování koordinace pohybů, zvýšení funkční kapacity a celkového pocitu zdraví (well-being). Přispívá rovněž k prevenci úrazů u starších lidí (zejména pádů), protože vede k uvědomování si těla a jeho částí.

 • Zánět močového měchýře. Většinou bývá bakteriálního původu. Projevuje se častým a bolestivým močením, pálením a řezáním při močení.

 • Cytokiny patří do skupiny glykoproteinů a proteinů. Mají funkci lokálních hormonů. Ovlivňují směr, intenzitu a dobu trvání imunitních a zánětlivých odpovědí. Cytokiny jsou propojené do sítě, která zodpovídá za mezibuněčnou komunikaci a rámci imunitního systému, ale také za výměnu informací mezi imunitním systémem a jinými systémy v organismu.

 • Látka tlumící růst a rozmnožování buněk, hlavně nádorových tkání a zhoubně bujících krevních elementů.

  Patří do skupiny imunosupresivních látek. Např. cyklofosfamid (CY), metotrexát (MTX), azathioprin.

 • D-dimer je část bílkoviny. Vzniká při tzv. fibrinolýze (enzymatické rozpouštění fibrinu).

  Vyšetření koncentrace D-dimerů je laboratorní koagulační test, který se používá pro zjištění a monitorování hyperkoagulačních stavů (nadměrné krevní srážení). To je důležité při diagnostice žilních trombóz.

  Referenční meze – negativní do 0,5 mg/l

  Zdroj:

  www.wikipedie.cz

  http://okbh.centromed.cz/

 • Tenké rozvětvené výběžky vycházející z těla nervové buňky. Slouží jako přijímací oblast pro stimuly a pro přenos elektrických impulzů k tělu buňky.

 • Kožní lékař, zabývá se výzkumem, diagnózou a léčbou kožních chorob.

 • Oblast kůže, která je zásobovaná aferentními (senzorickými) nervovými vlákny z jednoho zadního kořene míšního.

  Zdroj:

  Vše o léčbě bolesti

 • Škára. Prokrvená a inervovaná vazivová vrstva kůže pod pokožkou.