Experimentální léčba

Anthony DeBarholo a jeho UVA1 pokus o léčbu

Anthony DeBartholo je reportér z Chicaga a také lupus pacient. Ve své léčbě se rozhodl jít zcela opačným směrem, než doporučují lékaři…strávil téměř dva a půl roku konstrukcí „opalovacího zařízení“. O své fototerapii napsal knihu Lupus Underground

Pacientům s lupusem se obecně doporučuje vyhýbat se UV záření.

Výzkum transplantace pupečníkových kmenových buněk u SLE

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou klouby, kůže, ledviny, mozek, serózní blány (pobřišnice, osrdečník) atd.

Vlivem produkce autoprotilátek dochází v těle k opakovaným zánětům. Vědci doufají, že se podaří zjistit, zda by pupečníkové kmenové buňky mohly být užitečné při léčbě lupusu (ve chvíli, kdy není úspěšná klasická léčba).

Co jsou kmenové buňky?

Kmenové buňky jsou buňky, které jsou schopné se dělit a přeměnit na jiný druh buněk.

Imunoadsorpce

Nefarmakologická léčba

Patří mezi extrakorporální (mimotělní) metody. Používá se u refrakterního (odolného) SLE, kdy jsou odstraněny cirkulující imunokomplexy a protilátky. Pozitivně ovlivňuje aktivitu choroby. (MUDr. Pavel Horák, III. FN a LF UP Olomouc)

Extrakorporální fotochemoterapie

Nefarmakologická léčba

Při této metodě jsou krevní elementy vystaveny extrakorporálně (mimotělně) účinku metoxypsoralenu a UV záření. Tato metoda vde k poklesu klinické aktivity choroby. (MUDr. Pavel Horák, III. FN a LF UP Olomouc)

Chirurgická splenektomie

Nefarmakologická léčba

Je to efektivní léčba závažných, na terapii nereagujících pacientů s cytopenií. Bezprostředně po výkonu je zvýšené riziko infekcí. (MUDr. Pavel Horák, III. FN a LF UP Olomouc)

Ozáření lymfatické tkáně

Nefarmakologická léčba

Postupné celotělové ozáření bylo zkoušeno u malého počtu pacientů s lupusem. (MUDr. Pavel Horák, III. FN a LF UP Olomouc)

Plazmaferéza

Nefarmakologická léčba

U SLE je stále diskutovná. Při plazmaferéze jsou z krve odstraněny cirkulující imunokomplexy a protilátky. Užitečná je u např. refrakterní (odolné) lupus nefritidy. Bezprostředně po plazmaferéze jsou pacientovi podány pulzy cyklofosfamidu. (MUDr. Pavel Horák, III. FN a LF UP Olomouc)

Biologické přípravky

Farmakologická léčba

Podobně jako u revmatoidní artritidy, objevily se i studie zkoumající biologickou léčbu u SLE. Patří sem např. blokátory kostimulačních molekul, monoklonální protilátky, anticytokinové přípravky. Zhodnocení významu přinesou další roky. (MUDr. Pavel Horák, III. FN a LF UP Olomouc)

Imunoablativní chemoterapie

Farmakologická léčba

Imunoablativní chemoterapie cyklofosfamidem a následná záchranná transplantace autologních kmenových buněk má za úkol vrátit imunitní systém do původního stavu. Může se jednat o pespektivní léčbu agresivních a rychle postupujících forem SLE. (MUDr. Pavel Horák, III. FN a LF UP Olomouc)

Dehydroepiandrosteron

Farmakologická léčba

V některých klinických studiích je uvedeno, že snižuje aktivitu SLE. Účinky jsou sledovány více než deset let. (MUDr. Pavel Horák, III. FN a LF UP Olomouc)