Lékařský slovník

Malý lékařský slovníček. Zde můžete najít výklady některých lékařských pojmů použitých v článcích

Slovníček

Zde naleznete seznam lékařských termínů, se kterými se můžete (nejen) na těchto stránkách setkat.

Hesla můžete omezit výběrem počátečního písmene:

vše|a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z


 • Obranný mechanismus, který patří mezi základní prvky přirozené imunity. Fagocyty pohlcují mikroorganismy a částice o průměru větším než 0,5 mikrometrů.

 • Biochemický a tělesný účinek léku a mechanismus jeho účinku.

  Zdroj:

  Vše o léčbě bolesti

 • Aktivita léku v těle, včetně absorbce, distribuce, metabolismu a vylučování.

  Zdroj:

  Vše o léčbě bolesti

 • Farrův test

  • patří mezi radioimunoanalytické metody
  • principem je vysrážení makromolekul komplexu DNA ‑ anti-DNA po přidání amonium sulfátu a následná detekce

  Výhoda

  • nezachytí nízkoafinitní protilátky a DNA použitá v testu je dvouvláknová

  Nevýhoda

  • nerozlišuje izotypy IgM a IgG, DNA použitá v testu musí mít hmotnost mezi 105-107 kD
  • falešná pozitivita je způsobena precipitací jiných proteinů (jednovláknové DNA, protaminu, heparan sulfátu nebo C reaktivního proteinu) Přesto je tato metoda považována za „zlatý standard“, protože se jedná o nejspecifičtější test pro potvrzení diagnózy SLE a odlišení mezi

  jinými autoimunitními chorobami.

  http://is.muni.cz/…na_verze.txt

  http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Farr+test

  http://www.inovadx.com/…MK072_CZ.pdf

 • Food and Drugs Administration – uveřejňuje seznam schválených potravních doplňků, léků, kosmetiky.

 • Infekce lokalizované v určitém ložisku, z něhož mohou nepříznivě ovlivňovat celý organismus. K typickým fokálním infekcím patří periapikální granulomy („váčky“), chronické tonzilitidy a sinusitidy, gynekologické a močové infekce aj. Při řadě onemocnění (roztroušená skleróza, Buergerova nemoc aj.) se předpokládá záporný vliv případné fokální infekce, které se proto aktivně vyhledávají a odstraňují.

 • Světloplachost .

 • Léčba fyzikálními metodami(teplem, elektrickým proudem, masážemi, manipulací apod.).