Příznaky onemocnění

Může to být lupus? Kdy je třeba zpozornět!!!

Pokud by jste si alespoň u dvou z těchto ukazatelů zaškrtli kolonku ANO, byla by vhodná konzultace s lékařem.

Symptomy

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou srdce, klouby, kůže, plíce, cévy, ledviny a centrální nervový systém (CNS).

Při autoimunitních onemocněních (jako je revmatoidní artritida a SLE) tělo vyrábí protilátky proti vlastním buňkám, tkáním a orgánům.

Co je SLE? Systémový lupus erythematodes....

Normální imunitní systém produkuje protilátky proti cizorodým látkám – antigenům. Při lupusu se ve vyšší míře vytvářejí protilátky, které jsou (a to je pro vznik choroby rozhodující) namířené proti bílkovinám vlastních buněčných jader a jiným složkám buněk těla.

Je to kombinované onemocnění, které může postihnout téměř každý orgán v těle. U jednotlivých pacientů se objeví jen část z velkého množství příznaků. Je to onemocnění, které může i řadu let setrvávat v latentním stavu a poté náhle vzplane..