CT

Počítačová tomografie (computer tomography), jedna z vyšetřovacích metod.

Komentáře