Lékařský slovník

Malý lékařský slovníček. Zde můžete najít výklady některých lékařských pojmů použitých v článcích

Slovníček

Zde naleznete seznam lékařských termínů, se kterými se můžete (nejen) na těchto stránkách setkat.

Hesla můžete omezit výběrem počátečního písmene:

vše|a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z


 • Žlázy s vnitřní sekrecí umístěné na horních pólech ledvin. Podílejí se na celkové odolnosti organismu. Produkují a vylučují hormony. Skládají se ze dvou částí – kůry a dřeně.

 • Zánět ledvin.

 • Lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou nemocí ledvin, včetně hemodialýzy.

 • Zatímco u IgA nefropatie se v glomerulu ukládají bílkoviny imunoglobulinu IgA, při „full house“ jsou v glomerulech obsaženy IgA, IgG i IgM, spolu se složkami komplementu C3 a C1q.

 • Soubor symptomů, které vznikají v důsledků velkých ztrát bílkovin močí. Nefrotický syndrom zahrnuje – vysoké ztráty bílkovin do moči, nedostatek bílkoviny v krvi, tvorbu otoků a vysokou hladinu cholesterolu v krvi.Těžký neléčený nefrotický syndrom ohrožuje pacinta řadou komplikací..

 • Odumření buňky, tkáně či části orgánu. Příčiny nekrózy mohou být různé fyzikální a chemické vlivy, těžký zánět, ischemie. (nekros – mrtvý)

  Př. infarkt, gangréna.

  Zdroj: Velký lékařský slovník

 • Lékař věnující se problematice novorozeneckého období.

 • Silná bodavá bolest, způsobená různými poruchami postihujícími nervový systém.

  Zdroj:

  Vše o léčbě bolesti

 • Skupina psychofarmak užívaná především k léčbě psychóz (např. schizofrenie.

 • Lékař zabývající se studiem, diagnostikou a neoperační léčbou chorob nervového systému (mozku, míchy, nervů).

 • Neuropatie je obecný název pro nezánětlivé onemocnění nervu.

  Postihuje nervy

  • míšní
  • smíšené
  • vegetativní

  Projevuje se poruchami jejich funkce poruchy citlivosti parestezie, dysestezie, bolest, hybnosti periferní parézy s následnou svalovou atrofií, poruchy reflexů, vegetativní obtíže poruchy oběhu, erektilní dysfunkce, poruchy trávení a střevní motility aj., poruchy propriocepce. Proces zasahuje přímo axony nebo myelinové pochvy, někdy je preference k aferentním či eferentním vláknům. Postihnout může jeden, několik či více nervů mononeuropatie, polyneuropatie. K příčinám patří diabetes diabetická n., onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, otravy např. olovem, alkoholismus, uremie, infekční a parainfekční procesy např. Lymeská borrelióza, paraneoplastické procesy, úraz, ischemie vč. tunelových syndromů, systémová onemocnění, poruchy nutrice avitaminózy aj. Mohou být postiženy i míšní kořeny srov. polyradikuloneuritida. Diagnosticky se uplatňuje EMG, někdy biopsie nervu či svalu. Léčba se odvíjí od příčiny.

  Zdroj:

  http://lekarske.slovniky.cz/…m/neuropatie

 • Neuropatie je obecný název pro nezánětlivé onemocnění nervu.

  Postihuje nervy

  • míšní
  • smíšené
  • vegetativní

  Projevuje se poruchami jejich funkce poruchy citlivosti parestezie, dysestezie, bolest, hybnosti periferní parézy s následnou svalovou atrofií, poruchy reflexů, vegetativní obtíže poruchy oběhu, erektilní dysfunkce, poruchy trávení a střevní motility aj., poruchy propriocepce. Proces zasahuje přímo axony nebo myelinové pochvy, někdy je preference k aferentním či eferentním vláknům. Postihnout může jeden, několik či více nervů mononeuropatie, polyneuropatie. K příčinám patří diabetes diabetická n., onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, otravy např. olovem, alkoholismus, uremie, infekční a parainfekční procesy např. Lymeská borrelióza, paraneoplastické procesy, úraz, ischemie vč. tunelových syndromů, systémová onemocnění, poruchy nutrice avitaminózy aj. Mohou být postiženy i míšní kořeny srov. polyradikuloneuritida. Diagnosticky se uplatňuje EMG, někdy biopsie nervu či svalu. Léčba se odvíjí od příčiny.

  Zdroj:

  http://lekarske.slovniky.cz/…m/neuropatie

 • Obecný název pro nezánětlivé onemocnění nervu. Může postihovat nervy míšní i vegetativní. Projevuje se poruchami jejich funkce: poruchy citlivosti, hybnosti s následnou svalovou atrofií, poruchy reflexů, vegetativní obtížemi. Postihnout může jeden či více nervů. K příčinám patří diabetes, onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, otravy, alkoholismus, uremie, infekční a parainfekční procesy (např. Lymeská borrelióza), paraneoplastické procesy, úraz, ischemie, systémová onemocnění, poruchy nutrice (avitaminózy) aj.

 • Psychická porucha bez prokazatelné chorobné změny nervového systému, nedochází ke změnám osobnosti, reakce na nepříznivé psychosociální vlivy.

 • Anglická zkratka pro nesteroidní protizánětlivé léky (nesteroidní antiflogistika).