Revma u dětí

"Jak děti s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA) zvládají školní povinnosti a jak se jim s touto nemocí žije" - dotazník

Dotazník pro rodiče a zákonné zástupce „Jak děti s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA) zvládají školní povinnosti a jak se jim s touto nemocí žije“ najdete ZDE

Idiopatická muskuloskeletální bolest u dětí

V článku MUDr. Němce najdete přehled příčin bolesti pohybového systému u dětí. V tabulce jsou zde uvedena uvádí kritéria pro diagnostiku idiopatické bolesti a kritéria pro diagnózu fibromyalgie, komplexního regionálního bolestivého syndromu, hypermobility a benigních nočních bolestí dolních končetin.

*Bolest v oblasti muskuloskeletálního systému je třetí nejčastější stížností dětí a jejich rodičů při návštěvě lékaře, a to hned po bolestech břicha a bolestech hlavy.

Juvenilní chronická (idiopatická) artritida

Revmatické nemoci se nevyhýbají ani dětem. Zajímavý článek na stránkách Skupiny dětské revmatologie odpovídá na otázky Co je to JIA?, Proč nemoc vznika?, Co je to kloub a co se v něm děje? a další. Více informací v článku .

Zdroj:

http://www.vodrsport.cz/revma/index.php?…

Systémový lupus erythematosus (erythematodes) u dětí

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou klouby, kůže, ledviny, mozek, serózní blány (pobřišnice, osrdečník) atd.

Chronické onemocnění je takové, které může přetrvávat delší dobu. Střídají se období klidu (remise) a vzplanutí nemoci.

Jak často se lupus vyskytuje u dětí? *SLE je vzácná choroba, která postihuje asi 5 dětí z 1 milionu za rok. Zřídka začíná před dosažením 5 let věku a obecně je velmi vzácný v období před dospíváním.

Systémová onemocnění pojiva v dětském věku

Systémová onemocnění pojiva jsou chronické zánětlivé choroby s rozmanitými klinickými projevy. I když jsou v dětském věku vzácná, jejich zdravotní dopad může být závažný. Včasná diagnóza a adekvátní léčba jsou významnými příznivými prognostickými faktory. Mezi hlavní představitele patří systémový lupus erythematosus (SLE) a zánětlivé myopatie, zejména dermatomyositida (JDM).

Více informací v článku doc. MUDr. Pavly Doležalové z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1.

Revmatická artritida může postihnout i kojence

*Zhruba 3000 českých dětí trpí revmatickými onemocněními, z toho asi 2000 má juvenilní artritidu. Část nemocných s revmatickou artritidou lze úspěšně a bezpečně léčit biologickou léčbou, která však pro jednoho pacienta stojí v průměru 400 000 korun ročně.

Revma se nevyhýbá ani dětem - příznaky jsou ale jiné než v dospělosti (článek na webu Revmatických novin)

I přes to, že přetrvává názor, že revma se týká spíše starších lidí, revmatické nemoci se nevyhýbají ani malým dětem.

Chronická muskuloskeletální bolest u dětí a dospívajících

U dětí obecně rozlišujeme tři hlavní skupiny příčiny bolesti pohybového aparátu

  • mechanické
  • zánětlivé
  • idiopatické (bez zjevné příčiny)

Bolest mechanického původu

  • nejčastější ve školním věku a adolescenci
  • objevuje se v souvislosti s tělesnou zátěží
  • obvykle postihuje nosné klouby dolních končetin
  • bolest bývá náhlá, ostrá, může být spojena s jinými projevy (pocit blokády či nestability kloubu)
  • po odpočinku potíže ustupují
  • př.

Juvenilní idiopatická artritida

Kolik dětí v Česku má artritidu? Jaké druhy artritidy u dětí se vyskytují? Jak se tyto nemoci léčí? Na tyto a další otázky naleznete odpověď ve článku na stránkách Cílená léčba.

Zdroj:

http://www.cilena-lecba.cz/…ka-artritida

Revmatická onemocnění v dětském věku

prezentaci MUDr. Pavly Doležalové z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LFUK je kromě Juvenilní idiopatické artritidy (JIA), zmiňovaná systémová sklerodermie a systémový lupus (JSLE).

U JIA je incidence uváděná 5,3 až 19,6 u JSLE 0,5 až 0,6.

Zdroj:

http://www.vfn.cz/…studenty.pdf