Lékařský slovník

Malý lékařský slovníček. Zde můžete najít výklady některých lékařských pojmů použitých v článcích

Slovníček

Zde naleznete seznam lékařských termínů, se kterými se můžete (nejen) na těchto stránkách setkat.

Hesla můžete omezit výběrem počátečního písmene:

vše|a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z


 • Skupina protilátek namířených proti různým antigenním determinantám v molekule DNA. Vysoká hladina anti dsDNA je spojována se SLE. Souvisí s IgG protilátkami a ukazuje na aktivitu a závažnost onemocnění.

  Rozeznáváme:

  • protilátky reagující pouze s dsDNA
  • protilátky zkříženě reagující s ds DNA a ssDNA
  • protilátky reagující pouze se ssDNA
  • protilátky reagující se Z-DNA
 • Anti/La protilátky se vyskytují prakticky společně s anti-SSA/Ro. Ale neplatí to naopak. Anti-SSA/Ro se vyskytují především u primárního Sjogrenova syndromu a u SLE.

 • Léky proti poruchám srdečního rytmu.

 • Organické látky produkované mikroorganizmy, které již v malých koncentracích potlačují růst jiných mikroorganizmů (nejznámější je první antibiotikum – penicilin, objevené A. Flemingem roku 1929).

 • Lék s protizánětlivými účinky.

 • Látka, kterou tělo vyhodnotí (na základě její struktury) jako cizorodou. Proti ní pak vyrábí protilátky. Některé antigeny tělo za cizí nepovažuje a nereaguje proti nim.

 • Skupina léků snižujících krevní tlak, léky proti vysokému krevnímu tlaku.

 • Prostředek proti srážení krve.

 • Medikamenty k uvolnění křečových stavů a k léčbě epilepsie.

 • Léky proti tuberkulóze.

 • Zástava vylučování moče.

 • Bolesti kloubů. Kromě vlastních kloubních nemocí mohou provázet řadu chorob, např. chřipku

  Zdroj: Velký lékařský slovník

 • Zánět kloubů.

 • Erytema nodosum (EN) je charakterizované bolestivými nodulárními podkožními infiltráty, které jsou podmíněny zánětem podkožního tukového vaziva. Vznik může souviset s užitím některých léků – penicilin, sulfonamidy, kontraceptiva), ulcerózní kolitidou, Crohnovou nemocí, SLE, sarkoidózou, nádory nebo infekcí.

  Noduly jsou 1 – 10 cm velké, mají charakter podkožních infiltrátů a jsou zpravidla bolestivé. Nejčastěji jsou lokalizované na dolních končetinách. Mají zpravidla časově ohraničené trvání a často se spontánně vstřebají (6 – 8 týdnů).

 • Po podání některých vakcín (rubeola, BCG, hepatitida B) se může v ojedinělých případech vyvinout artritida. Ta může mít klinický obraz reaktivní artritidy s tendencí postupného ústupu.