Coombsův test

Coombsův test (antiglobulinový test, AGT) slouží k testování přítomnosti protilátek proti erytrocytům. Rozlišujeme 2 varianty Coombsova testu – přímý a nepřímý.

Zdroj:

http://www.wikiskripta.eu/…%C5%AFv_test

Komentáře