Lékařský slovník

Malý lékařský slovníček. Zde můžete najít výklady některých lékařských pojmů použitých v článcích

Slovníček

Zde naleznete seznam lékařských termínů, se kterými se můžete (nejen) na těchto stránkách setkat.

Hesla můžete omezit výběrem počátečního písmene:

vše|a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z


 • Pohyb části těla směrem od hlavní osy těla.

 • Bolest Achillovy šlachy (zejména úponu) nejčastěji po úrazu nebo při sportu.

 • Adrenokortikotropní hormon. Ovlivňuje činnost nadledvinek. Je vylučován hypofýzou.

 • Adalimumab (Humira) je první plně humánní monoklonální protilátka proti TNF (tumor necrosis factor). Svojí strukturou je nerozlišitelná od lidského IgG. Výsledky více než 25 klinických studií shodně potvrdily vysokou účinnost a dobrou snášenlivost adalimumabu v léčbě revmatoidní artritidy. Používá se buď samostatně nebo v kombinaci s jinými nemoc modifikujícími antirevmatiky.

  Patří do skupiny imunosupresivních látek.

  Zdroj: Revmatologický slovník

  http://en.wikipedia.org/…ressive_drug?…

 • Pohyb části těla směrem k hlavní ose těla.

 • Přilnavost. Zvýšená adhezivita tkání (v revmatologii nejčastěji způsobená zánětem) se projevuje omezením vzájemného posunu tkání.

 • Pomocná látka, která zesiluje účinek hlavního léku.

 • Lék typicky podávaný primárně z jiné indikace, než je tlumení bolesti, který je při určitých stavech podáván k léčbě bolesti.

  Zdroj:

  Vše o léčbě bolesti

 • Primární adrenokortikální insuficience (Addisonova choroba) je způsobena chyběním všech steroidů kůry nadledvin. Sekundární adrenokortikální insuficience se projevuje především nedostatkem glukokortikoidů.

  Chronická forma se projevuje únavností, slabostí, nechutenstvím, nauzeou, průjmem, artralgiemi, bolestmi břicha, hypotenzí, vertigem.

  Akutní adrenokortikální insuficience vzniká při rychle se rozvíjejícím nepoměru mezi potřebou a zásobením glukokortikoidy, popř. mineralokortikoidy. Jde o těžký stav, často s alterací celkového stavu, zvracením, hypotenzí, tachykardií, často rozvojem šokového stavu, vzestupem teploty až hyperpyrexií, rozvojem hyperkalémie, acidózy, sklonem k hypoglykémii. Stav může končit i kómatem a smrtí. (medicabaze.cz)

 • Aferéza je metoda, která slouží k oddělení, sběru nebo očištění části krve. Zbylá krev se vrací do těla pacienta či dárce.

  http://cs.wikipedia.org/…n%C3%AD_krve

  http://lekarske.slovniky.cz/pojem/afereza

 • Lék, který stimuluje receptor.

  Zdroj:

  Vše o léčbě bolesti

 • Hlavní sval, který působí ve směru požadovaného pohybu. Proti směru agonisty působí antagonista. Ve směru agonisty spolupůsobí synergista.

 • Hlavní bílkovina lidské krve (viz. plasma). Tvoří se v játrech. Tím, že na sebe váže vodu, je důležitý pro udržení objemu tekutiny v cévách. Přenáší v krvi řadu látek nerozpustných ve vodě (hormony, vitaminy, bilirubin aj.). Ubývá v krvi např. při těžších jaterních chorobách nebo při nadměrných ztrátách močí. Velký nedostatek albuminu vede k otokům (viz. edém).

 • Obsah (koncentrace) albuminu v krvi.

 • Přítomnost albuminu v moči.