Extrakorporální fotochemoterapie

Nefarmakologická léčba

Při této metodě jsou krevní elementy vystaveny extrakorporálně (mimotělně) účinku metoxypsoralenu a UV záření. Tato metoda vde k poklesu klinické aktivity choroby. (MUDr. Pavel Horák, III. FN a LF UP Olomouc)

Komentáře