Imunoablativní chemoterapie

Farmakologická léčba

Imunoablativní chemoterapie cyklofosfamidem a následná záchranná transplantace autologních kmenových buněk má za úkol vrátit imunitní systém do původního stavu. Může se jednat o pespektivní léčbu agresivních a rychle postupujících forem SLE. (MUDr. Pavel Horák, III. FN a LF UP Olomouc)

Komentáře