Plazmaferéza

Nefarmakologická léčba

U SLE je stále diskutovná. Při plazmaferéze jsou z krve odstraněny cirkulující imunokomplexy a protilátky. Užitečná je u např. refrakterní (odolné) lupus nefritidy. Bezprostředně po plazmaferéze jsou pacientovi podány pulzy cyklofosfamidu. (MUDr. Pavel Horák, III. FN a LF UP Olomouc)

Komentáře