Experimentální léčba

Tacrolimus

Farmakologická léčba

U několika nemocných s kožní formou (rezistentních na cyklofosfmid nebo cyklosporin) byl lokálně aplikovaný. (MUDr. Pavel Horák, III. FN a LF UP Olomouc)

Leflunomid

Farmakologická léčba

Byl zkoušen spíše kazuisticky u nemocných s dominující artritidou u kterých nebyla úspěšná léčba antimalariky a methotrexatem. Úspěšnost léčby u pacientů s lupusem nebyla zatím pokázána.(MUDr. Pavel Horák, III. FN a LF UP Olomouc)

Mykofenolát mofetil - Cell Cept

Farmakologická léčba

Byl zkoušen zkoušen u pacientů s lupusovou nefritidou. Výsledky byly porovnány s cyklofosfamidem. Obě sledované skupiny dosáhly požadovaného stupně snížení aktivity nefritidy. U pacientů léčených mykofenolát mofetilem bylo méně nežádoucích účinků (amenorea, infekce, leukopenie). U těchto pacientů se ovšem častěji objevil relaps choroby (46% X 17%). Studie probíhá i v současnosti. (MUDr. Pavel Horák, III. FN a LF UP Olomouc)

Benlysta (belimumab) - prozatimní závěr

HGSI (Human Genome Sciences) a GSK (Glaxo Smith Kline) dnes (20.dubna 2010) oznámily, že Benlysta neprokázala statisticky významný rozdíl mezi skupinami – Benlysta X placebo – při ovlivňování SLE (výchozí byly odpovědi pacientů v Lupus Indexu v 76. týdnu léčby).

Benlysta splnila požadavky pouze v 56. týdnu léčby. Odpovědi v Indexu (v 76. týdnu) nelze považovat za objektivní. Jde spíše o subjektivní pohled, který může být ovlivněn vnějšími parametry (např. euforie po prvních pozitivních výsledcích, rozsáhlá mediální pozornost…).

UV záření

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou srdce, klouby, kůže, plíce, cévy, ledviny a centrální nervový systém (CNS).

Při autoimunitních onemocněních (jako je revmatoidní artritida a SLE) tělo vyrábí protilátky proti vlastním buňkám, tkáním a orgánům. Proč se to děje se zatím nepodařilo objasnit.

Jako jeden ze „spouštěčů“ aktivity se uvádí UV záření (sluneční záření).

Mezi experimentální léčebné metody patří působení ultrafialového světla.

Benlysta (belimumab)

Belimumab je lidská imunomodulační monoklonální protilátka. Dříve byl znám jako LymphoStat B. Jedná se o specifický inhibitor BLyS a upravuje činnost B-lymfocytů.

Melimubab prošel I. a II. fází výzkumu. III. fáze byl největší klinický výzkum (stále probíhá). Byly vybrány dvě skupiny pacientů.V jedné bylo 865 pacientů z 19 klinik ve 13 zemích, zejména v Asii, Jižní Americe a Evropě.

Biologická léčba u lupusu - léčba 21. století

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou srdce, klouby, kůže, plíce, cévy, ledviny a centrální nervový systém (CNS).

Biologická léčba jinak nazývaná imunoterapie, bioterapie nebo léčba modulátory biologické odpovědi (BRMT).

Klady

  • léčba je cílená
  • minimum vedlejších účinků (ve srovnání např. s chemoterapií)
  • zlepšení většinou už po první aplikaci

Zápory

  • finanční náročnost (u RA asi 450 000 tis.