Imunoadsorpce

Nefarmakologická léčba

Patří mezi extrakorporální (mimotělní) metody. Používá se u refrakterního (odolného) SLE, kdy jsou odstraněny cirkulující imunokomplexy a protilátky. Pozitivně ovlivňuje aktivitu choroby. (MUDr. Pavel Horák, III. FN a LF UP Olomouc)

Komentáře