Biologické přípravky

Farmakologická léčba

Podobně jako u revmatoidní artritidy, objevily se i studie zkoumající biologickou léčbu u SLE. Patří sem např. blokátory kostimulačních molekul, monoklonální protilátky, anticytokinové přípravky. Zhodnocení významu přinesou další roky. (MUDr. Pavel Horák, III. FN a LF UP Olomouc)

Komentáře