Lékařský slovník

Malý lékařský slovníček. Zde můžete najít výklady některých lékařských pojmů použitých v článcích

Slovníček

Zde naleznete seznam lékařských termínů, se kterými se můžete (nejen) na těchto stránkách setkat.

Hesla můžete omezit výběrem počátečního písmene:

vše|a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z


 • Zánět vedlejších nosních paranazálních dutin. Je způsobena většinou bakteriální infekcí, která se šíří z nosu a k jejímuž rozvoji přispívá zduření nosní sliznice.

 • Endoskopické vyšetření sinusů paranazálních (vedlejších nosních) dutin, nosohltanu, maxillárních sinů s odběrem biologického materiálu a s provedením diagnostiky ( při podezření na maligní proces ). Sinusoskopie se provádí v celkové anestezii.

 • Je zatuhnutí kůže prstů rukou tzv.„drápovitá ruka“ v důsledku změn vaziva při sklerodermii (skleros – tvrdý, daktylos – prst).

  Zdroj: Velký lékařský slovník

 • Sufuze je rozsáhlejší, splývající krvácení do kůže. Provází různé krvácivé stavy. Doslova je to pod-litina (sub- fuze).

  Zdroj. Velký lékařský slovník

 • Akutní febrilní neutrofilní dermatóza. Vzácné onemocnění neznámého původu. Je charakterizované výraznými zánětlivými neutrofilními kožními infiltráty.

  Zdroj: Revmatologický slovník

 • Příjice, lues. Chronicky probíhající infekční onemocnění způsobené anaerobní spirochetou Treponema pallidum. Přenáší se pohlavním stykem (i orálním či análním), výjimečně je možný přenos do kožních nebo slizničních poranění. Závažný je přenos z matky na plod. Neléčené onemocnění probíhá ve třech stadiích. Postiženy mohou být srdce, krevní cévy, kosti, CNS. Postižení má charakter mezitkáňového zánětu. Je způsobeno přežíváním spirochet a autoimunitní reakcí. Dnes se léčí antibiotiky.

 • Soubor příznaků, které jsou charakteristické pro určité onemocnění.

 • Synovektomie je operační metoda, při které se odstraňuje vnitřní výstelka kloubu – synoviální tkáň. Provádí se buď otevřenou metodou nebo artroskopicky. Artroskopie je častější. Provádí se jako preventivní výkon u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, nebo u kloubů, které se opakovaně plní synoviální tekutinou a zduřelou výstelkou.

  Zdroj:

  http://www.ortopedie-traumatologie.cz/…synovektomie

 • Synovium je tenká membrána, která se skládá z několika vrstev. Vyskytuje se v kloubech jako jsou kyčelní, kolenní kloub a klouby ruky. Nenachází se např. v páteři až na horní část (oblast krku). Při aktivním lupusu synovium roste a ztenčuje se. Je to reakce na zánět.

  Zdroj:

  Velký lékařský slovník

  D. Wallace – The Lupus Book

 • Přenos tkání nebo orgánu na jiné místo téhož nebo jiného organizmu.

 • Morfologická klasifikace lupusové nefritidy podle komise SZO z roku 1995

  GN…glomerulonefritida

  • 1. třída Normální glomeruly
  • 2. třída Izolované mezangiální změny (mezangiopatie)
  • 3. třída Fokálně segmentální GN (se změnami mírného nebo středního stupně)
  • 4. třída Difúzní GN (těžká mezangiální, endokapilární nebo mezangiokapilární proliferace a/nebo extenzivní subendoteliální depozita). Mezangiální depozita jsou přítomna vždy a subepiteliální depozita často a mohou být četná.
  • 5. třída Difúzní membranózní GN
  • 6. třída Pokročilá sklerotizující GN
 • Porucha funkce trombocytů, která má obvykle za následek zvýšenou krvácivost. K dědičným poruchám patří např. Bernardův-Soulierův syndrom. Druhotně je funkce destiček (adheze) narušena u Willebrandovy nemoci. Dále může být součástí krevních chorob i onemocnění jiných orgánů (např. ledvin). Funkci krevních destiček narušují i některé léky.

 • Porucha funkce trombocytů. Obvykle má za následek zvýšenou krvácivost.

 • Úbytek krevních destiček.

 • Tvoření vředů.