Syfilis

Příjice, lues. Chronicky probíhající infekční onemocnění způsobené anaerobní spirochetou Treponema pallidum. Přenáší se pohlavním stykem (i orálním či análním), výjimečně je možný přenos do kožních nebo slizničních poranění. Závažný je přenos z matky na plod. Neléčené onemocnění probíhá ve třech stadiích. Postiženy mohou být srdce, krevní cévy, kosti, CNS. Postižení má charakter mezitkáňového zánětu. Je způsobeno přežíváním spirochet a autoimunitní reakcí. Dnes se léčí antibiotiky.

Komentáře