Neuropatie

Obecný název pro nezánětlivé onemocnění nervu. Může postihovat nervy míšní i vegetativní. Projevuje se poruchami jejich funkce: poruchy citlivosti, hybnosti s následnou svalovou atrofií, poruchy reflexů, vegetativní obtížemi. Postihnout může jeden či více nervů. K příčinám patří diabetes, onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, otravy, alkoholismus, uremie, infekční a parainfekční procesy (např. Lymeská borrelióza), paraneoplastické procesy, úraz, ischemie, systémová onemocnění, poruchy nutrice (avitaminózy) aj.

Komentáře