Krev

Poruchy srážlivosti krve

Krvácivé stavy se projevují spontánními krvácivými projevy nebo přímo krvácením, které jsou neúměrné stavům nebo podnětům, které je vyvolaly.

Jaké jsou příčiny poruch srážlivosti?

Nedostatek krevních destiček

Příčinou poklesu počtu těchto krevních buněk může být jejich snížená tvorba, zvýšený zánik nebo nadměrné vychytávání destiček ve zvětšené slezině.

Koagulopatie – nemoci koagulačních faktorů

Vrozený nedostatek těchto faktorů – hemofilie nebo nemoci získané v průběhu života.

Von Willebrandova choroba

Von Willebrandova choroba je dědičná nemoc způsobená nedostatkem srážecího faktoru. Tento faktor se nazývá von Willebrandův. Při poranění pomáhá shlukovat krevní destičky a tím podporuje vznik tzv. destičkové zátky. Ta zabezpečí, zejména při malých ranách, provizorní ucpání trhliny. Willebrandova choroba postihuje celé 1 % populace.

Anti-SSA/Ro a anti-SSB/La protilátky

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou srdce, klouby, kůže, plíce, cévy, ledviny a centrální nervový systém (CNS).

Při autoimunitních onemocněních (jako je revmatoidní artritida a SLE) tělo vyrábí protilátky proti vlastním buňkám, tkáním a orgánům. Proč se to děje se zatím nepodařilo objasnit.

Anti/La protilátky se vyskytují prakticky společně s anti-SSA/Ro. Ale neplatí to naopak.

Vyšetření autoprotilátek

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou klouby, kůže, ledviny, mozek, serózní blány (pobřišnice, osrdečník) atd.

Při autoimunitních onemocněních (jako je revmatoidní artritida a SLE) tělo vyrábí protilátky proti vlastním buňkám, tkáním a orgánům. Proč se to děje se zatím nepodařilo objasnit.

Diagnostika není snadná. Některé nespecifické projevy mohou být zavádějící (např. zvýšená teplota, únava).

CRP

CRP (C-Reaktivní Protein) se řadí se do skupiny tzv. bílkovin akutní fáze. To znamená, že se množství těchto bílkovin začne stoupat, pokud je v těle nějaký zánět (u různých zánětů různě rychle). Zánětem tělo reaguje prakticky na cokoliv, jsou zvýšené bílkoviny akutní fáze (a tedy i CRP) poměrně častým nálezem. K jejich zvýšení dochází u infekcí jakéhokoliv původu, u nádorových onemocnění i u autoimunitních chorob. CRP se tvoří v játrech.

Normální hodnota sedimentace

Časté jsou dotazy na normální hodnoty sedimentace erytrocytů (FW) :) Takže…

Dospělí FW za 1hodinu/za dvě hodiny muži 3–10/4–20 ženy 3–15/6–25

Zdroj:

http://www.nemtru.cz/…ucka_tho.pdf

Coombsův test

Coombsův test, též známý jako antiglobulinový test (AGT), je termín pro dva klinické krevní testy užívané v imunohematologii a imunologii.

Tyto testy jsou

  • přímý Coombsův test (též přímý antiglobulinový test)
  • nepřímý Coombsův test (nepřímý antiglobulinový test)

Použití

Přímý Coombsův test se užívá k odhalení protilátek či proteinů komplementu, které jsou navázány na povrch červených krvinek.

Leidenská mutace

Leidenská mutace je porucha krevní srážlivosti. Je poměrně častá a může s sebou nést řadu rizik, zejména pro mladé dívky.

Příčinou je vrozená porucha koagulačního systému krve. U Leidenské mutace je důsledkem poruchy zvýšená krevní srážlivost a tedy zvýšená tendence ke vzniku krevních sraženin (tzv. trombů). Lze ji proto označit za tzv. trombofilní stav.