Leflunomid

Farmakologická léčba

Byl zkoušen spíše kazuisticky u nemocných s dominující artritidou u kterých nebyla úspěšná léčba antimalariky a methotrexatem. Úspěšnost léčby u pacientů s lupusem nebyla zatím pokázána.(MUDr. Pavel Horák, III. FN a LF UP Olomouc)

Komentáře