Tacrolimus

Farmakologická léčba

U několika nemocných s kožní formou (rezistentních na cyklofosfmid nebo cyklosporin) byl lokálně aplikovaný. (MUDr. Pavel Horák, III. FN a LF UP Olomouc)

Komentáře