Moč

Mikroalbuminurie

Přítomnost malého množství albuminu v moči. U pacientů s cukrovkou může signalizovat počínající poškození ledvin.

Proteinurie

Přítomnost bílkoviny v moči. Za normálních okolností je v moči přítomno minimální množství bílkovin (méně než 150 mg/24 hodin). Proteinurie může být původu ledvinného nebo mohou bílkoviny pocházet z močových cest. Množství bílkoviny v moči se hodnotí kvantitativně. Vysoká proteinurie vede k nefrotickému syndromu. Velmi malá proteinurie – mikroalbuminurie – se sleduje u diabetiků.

Albuminurie

Přítomnost albuminu v moči.