Revmatická onemocnění v dětském věku

prezentaci MUDr. Pavly Doležalové z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LFUK je kromě Juvenilní idiopatické artritidy (JIA), zmiňovaná systémová sklerodermie a systémový lupus (JSLE).

U JIA je incidence uváděná 5,3 až 19,6 u JSLE 0,5 až 0,6.

Zdroj:

http://www.vfn.cz/…studenty.pdf

Komentáře