Příznaky neuropsychiatrického LE

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou klouby, kůže, ledviny, mozek, serózní blány (pobřišnice, osrdečník) atd.

Pro postižení CNS u lupusu máme souhrný název „Neuropsychitrický lupus erytematodes“ NPSLE. Vážné projevy neuropsychiatrického lupusu jsou vzácné.

Projevy neuropsychiatrického lupusu (NPSLE) zahrnují

 • poruchy chůze
 • bolesti hlavy (s vyloučením jiné příčiny)
 • deprese
 • pohybové poruchy
 • kognitivní dysfunkce (nevybavení si čísel, jmen, zapomínání…)
 • pseudopapilloedem

mezi vážné projevy patří

 • mrtvice
 • organické poškození mozku
 • demence
 • psychóza

Většinou se příznaky NPSLE objeví v prvních dvou letech od vzniku lupusu. Ve článku „Kognitivní dysfunkce u české populace nemocných se SLE“ je uvedeno, že neuro-psychiatrické projevy lupusu byly, po samotném neurologickém vyšetření, odhaleny u 31% pacientů. Po doplnění psychiatrického a psychologického vyšetření dokonce u 73% pacientů. Uvažovat ovšem musíme i závažnost projevů (mírné, střední a těžký deficit).

Jak lupus poškozuje CNS? (info jsou převzaté z knihy Daniela Wallace – The Lupus Book)

Mozková vaskulitida

 • léčba: vysoké dávky steroidů intravenózně (může být doplněno imunosupresivní léčbou)

Mozková příhoda jako projev antifosfolipidového syndromu

 • léčba: antikoagulans

Bolesti hlavy (lupus migrény)

 • vyskytují se asi u 15% pacientů
 • léčba: neurologem doporučená léčba migrény + steroidy

Kognitivní dysfunkce

 • vyskytují se asi u 50% !!! pacientů
 • léčba: antimalarika, psychofarmaka, někdy steroidy, emocionální podpora

Fibromyalgie

 • léčba: nesteroidní antirevmatika, antidepresiva, psychoterapie

Infekce v oblasti CNS

 • léčba: antibiotika

Kryoglobulinemie

 • léčba: steroidy, interferon, chemoterapie, plazmaferéza

Poruchy krvácivosti (spojené s nízkým počtem krevních destiček)

 • léčba: steroidy, plazmaferéza, chemoterapie, transfúze

Zdroj:

http://www.suite101.com/…_lupus_npsle

http://www.prolekare.cz/…logie-clanek?…

Daniel Wallace – The Lupus Book

Komentáře