Kryoglobulinemie

Je to stav, kdy jsou v krvi přítomné kryoglobuliny s následnou nadměrnou viskozitou plasmy a aglutinací erytrocytů (ucpávání drobných cév), poruchou funkce trombocytů a funkce endotelu (krvácení). Nápadné jsou petechie na kůži a na sliznicích, mohou být drobné nekrózy (i infarkty vnitřních orgánů), bývá modravé zbarvení kůže (cyanóza) okrajových částí těla a sekundární Raynaudův fenomén.

Zdroj: Velký lékařský slovník

Komentáře