Akutní kožní lupus (ACLE)

Formy (druhy) kožního lupusu najdete ZDE

Diagnostická úvaha

Při diferenciální diagnostice dermatomyositidy a akutního kožního lupusu je třeba brát na zřetel, že akutní kožní lupus napodobuje systémovou formu klinicky a histologicky. Antinukleární protilátky (ANA) jsou u akutního kožního lupusu a systémového lupusu pozitivní, u dermatomyositidy pozitivní nebývají. Při diferenciální diagnostice musíme zahrnout i možnost „růžovky“ (acne rosacea).

Akutní kožní lupus erytematodes a systémový lupus erytematodes jsou úzce spojeny. Lze proto předpokládat, že laboratorní nálezy u obou forem budou obdobné.

Laboratorní výsledky jsou podepřeny histopatologickým vyšetřením kůže (dále se může provádět imunofluorescenční vyšetření kožních lézí).

  • anti dsDNA protilátky jsou specifické pro systémový lupus a jsou přítomny v 60–80% pacientů s akutním kožním lupusem (často ve vysokém titru)
  • hladina komplementu je u pacientů s akutním kožním lupusem obvykle nízká

Nespecifické testy:

  • U1-nrp protilátky – výsledky jsou pozitivní u smíšených onemocnění pojiva (někdy se projevuje jako kožní vyrážka)
  • anémie, leukopenie nebo trombocytopenie může být u pacientů s akutním kožním lupusem (pokud mají systémové postižení)
  • sedimentace – je sice nespecifická, ale zvýšená hladina může ukazovat na případné systémové postižení
  • proteinurie, hematurie atd. – mohou ukazovat na nefritidu
  • kreatinin a močovina v krvi – zvýšení znamená problémy s ledvinami

Zdroj:

http://emedicine.medscape.com/…differential

a další odkazující stránky

Komentáře