SCID

Z anglického Serve Combined Imunodeficiency – těžká kombinovaná deficience; asi 1 postižený na 50 – 100 tisíc novorozenců

Komentáře