Protilátka

Látka bílkovinné povahy, kterou vytváří imunitní systém. Je specificky zaměřená proti určitému cizorodému materiálu – antigenu. Protilátka podílí se na zneškodňování antigenu (v některých případech může poskytovat naprostou ochranu před jeho působením). Toho se využívá např. při očkování nebo imunizaci. Ne všechny protilátky však tento ochranný účinek mají. U některých chorob vznikají protilátky, které jsou zaměřeny proti vlastnímu organismu (autoprotilátky) a mohou jej poškozovat.

Komentáře