Myši SCID

Kmen myší s geneticky podmíněnou těžkou kombinovanou imunodeficiencí (SCID). Ta způsobuje, že myši nemají ani protilátkovou, ani T-buněčnou imunitu. Slouží jako „živé zkumavky“ k implantaci lymfocytů od jiných živočišných druhů.

Komentáře