Imunosuprese

Potlačení obranné reakce organizmu.

Komentáře