Handicap

Kategorie, která vyjadřuje ireverzibilní ztrátu určité tělesné nebo duševní funkce. Snižuje možnost uplatnění jedince v zaměstnání, rodině nebo jiné sféře společenského života.

Komentáře