Zákon o svobodném přístupu k informacím č.106/1999 Sb.

Zákon č.106/1999 Sb. upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím. Povinnost poskytnout informace se vztahuje například na státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.

Pokud tedy máme zájem o určité informace, zažádáme si o ně. Můžeme zažádat ústně, ale pokud nám není poskytnuta odpověď (nebo je to vyžadováno), žádáme písemně.

Z vlastní zkušenosti uvedu příklad, kdy se mi tyto znalosti hodily. U posudkového lékaře, podle mého názoru, nebyly uváženy všechny aspekty posouzení. Zažádala jsem si proto písemně na OSSZ, na základě jakých podkladů byl vypracován posudek o mém zdravotním stavu.

Co má žádost obsahovat?

 • komu je žádost určena
 • informace o tom, že žadatel (na základě zákona o svobodném přístupu k informacím) žádá o tuto informaci
 • fyzická osoba uvede – jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt
 • právnická osoba uvede – název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručení
 • žádost je možné podat i elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny (není všude)

Jaký je postup?

 • podáme písemnou žádost (viz. výše)
 • povinný subjekt může v případě nesrozumitelnosti žádosti vyzvat do 7 dnů žadatele o doplnění informací
 • pokud je žádost srozumitelná (a je přijata), poskytne subjekt informace nejpozději do 15 dní
 • může o 10 dní prodloužit, ale žadatele musí informovat

Opravné prostředky

 • pokud subjekt žádosti nevyhoví, podáváme do 15 dnů (od uplynutí lhůty pro poskytnutí informací) odvolání
 • o odvolání rozhoduje o stupeň vyšší subjekt (do 15 dnů vyřídí)
 • pokud ne, předpokládá se, že odvolání zamítl
 • proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat
 • lze podat dovolání (mimořádný opravný prostředek)
 • dokud není rozhodnuto, je pravomocné předchozí rozhodnutí

Komentáře