Vplyv svojpomocnej skupiny na socializáciu a život chronicky chorých

Prosím o vyplnění dotazníku…

Vážená pani, vážený pán, volám sa Veronika Červenková a som študentkou magisterského štúdia v odbore sociálna práca na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou diplomovej práce na tému Vplyv svojpomocnej skupiny na socializáciu a život chronicky chorých. Vybrala som si teda pacientov s ochorením Systémového lupusu erythematosus. Dotazník je anonymný a bude slúžiť iba na výskumné účely. Preto Vás prosím o odpovede, ktoré budú reálne zodpovedať Vašim pocitom a skúsenostiam. V dotazníku sú uvádzané tvrdenia, označte preto prosím to tvrdenie, ktoré najviac vystihuje Váš postoj. Za pomoc ďakujem. Bc. Veronika Červenková

Dotazník je dostupný na odkazu .

Komentáře