Účinnost a bezpečnost přípravku takrolimus u lupus nefritidy - přehled klinických studií

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou klouby, kůže, ledviny, mozek, serózní blány (pobřišnice, osrdečník) atd.

Cílem studií bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost tacrolimu v léčbě lupus nefritidy (LN).

Bylo provedeno celkem sedm studií (dvě případové kontrolní studie a pět otevřených studii). V jedné náhodně kontrolované studii bylo zjištěno, že takrolimus významně zlepšuje index aktivity nemoci lupus nefritidy index aktivity nemoci (LN-DAI) ve srovnání s placebem. Ale nebyl zaznamenán rozdíl mezi těmito dvěma skupinami, pokud jde o nežádoucí účinky léčby.

Další studie se týkala srovnání takrolimu se standardně užívanými léky pro léčbu membranózní lupus nefritidy (např. cyklofosfamid, azathioprin). Výsledky léčby u obou přístupů byly podobné.

Závěr

  • takrolimus je bezpečná a účinná látka, vhodná jako indukční a udržovací terapie pro lupus nefritidu
  • je vhodný k léčbě lupus nefritid s přetrvávající proteinurií, které nereagují na prednisolon a imunosupresiva

Další výzkumy tohoto léku budou probíhat.

Zdroj:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21382917

Komentáře