Socializace chronicky nemocných (zejména pacientů se SLE) - výzkum

Dobrý den. Jmenuji se Tereza Kratochvílová a jsem studentkou Vyšší odborné školy pedagogické v Litomyšl (obor Speciální pedagogika). V současné době zpracovávám výzkum, jehož výsledky budou součástí mé absolventské práce. Téma této práce je „Socializace chronicky nemocných – zejména pacientů se SLE“.

Výzkum bude mít dvě části – případové studie (kazuistiky) a dotazník. Dotazník je anonymní a jeho vyplňování Vám nezabere víc než pár minut. Přístupný bude do 30. listopadu 2011 na níže uvedeném odkazu.

Kazuistiky jsou také anonymní a by měly pokrýt co nejširší spektrum obtíží, které může onemocnění způsobit, a současně co nejširší paletu názorů na danou problematiku. Budou zpracovány písemně – prostřednictvím mailu nebo formou osobního rozhovoru.

Otázky týkající se dotazníku, případových studií a případné postřehy posílejte, prosím, na mail: terezie.kratochvilova@gmail.com

Předem moc děkuji za Vaši spolupráci a vstřícnost. Tereza Kratochvílová (Rozárka)

Formulář pro dotazník je přístupný na https://docs.google.com/…eet/viewform?…

Komentáře