Seznam indikací pro lázeňskou léčbu

Na stránkách moje-lazně.cz najdete, kromě spousty dalších informací , i seznam indikací pro lázeňskou péči.

Lupus (a jiná difúzní onemocnění pojiva např. sklerodermie, polyomyositida, dermatomyositida, Sjogrenův syndrom, překryvné syndromy) jsou v seznamu indikací .

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout v klinické remisi na doporučení revmatologa. Kontraindikací je vysoká nebo narůstající aktivita, závažné viscerální (útrobní) postižení včetně postižení CNS.

Zdroj:

http://www.moje-lazne.cz/

Komentáře