Osteolýza jako jeden z důvodů reoperace kloubní náhrady

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou srdce, klouby, kůže, plíce, cévy, ledviny a centrální nervový systém (CNS).

U některých pacientů s lupusem dochází k postižení kloubů (zejména kyčelních) avaskulární nekrózou (AVN). Avaskulární nekróza je spojená s významným postižením kloubů a mnohdy končí operací postiženého kloubu. Dochází k ní v důsledku nedostatečného prokrvení kloubu. Důvodem může být tuková sraženina, která ucpe přívod krve do kloubu.

Jak je uvedeno výše, v některých případech může skončit operací. Častým řešením je tzv. TEP. – totální endoprotéza (náhrada) postiženého kloubu. Stejně jako jiné kovové součástky, mají i kloubní náhrady svou životnost. Hlavní příčiny selhání jsou časné uvolnění nebo nadměrné opotřebení implantátu, osteolysa (poškození kosti) a rozbití komponenty. To se naštěstí nestává často. Pokud ano, musí pacient podstoupit další operaci kloubu.

Jedním z uváděných důvodů nutnosti reoperovat je osteolýza. Při velkém (nadměrném) zatěžování „umělého“ kloubu může dojít k odlupovaní polyetylénové vložky (samozřejmě pokud je polyetylénová). Částečky polyetylénu zůstávají v těle, dráždí okolí kloubu a mohou způsobit reaktivní zánět. V tomto místě kost ubývá, je křehčí a tudíž snese menší zatížení. To je samozřejmě riziková situace (riziko zlomeniny), zejména proto, že osteolýza nebolí!

Lidé s lupusem, kteří jsou majiteli kloubních náhrad by měli docházet pravidelně na kontrolu ke svému ortopedovi (osteolýza může být podchycena už na rentgenovém snímku) a na kontroly kostní hustoty – denzitometrii.

Můj vlastní poznatek: při denzitometrii se měří hustota kostní hmoty v místech, u kterých je největší riziko zlomenin (způsobených nízkou hustotou kosti). Jsou to kyčel a bederní páteř. Pokud máte kyčelní náhradu, na denzitometrii vám budou měřit jiná místa než okolí kyčle (pravděpodobně zápěstí), takže případné odvápnění (nebo osteolýza) nemusí být při denzitometrickém vyšetření patrné.

Zdroj:

http://www.orthes.cz/limitations.htm

Komentáře