Lupuzor

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou klouby, kůže, ledviny, mozek, serózní blány (pobřišnice, osrdečník) atd.

V současné se lupus považuje za nevyléčitelný. ImmuPharma je společnost, která se zaměřuje na výzkum léčiv. Jsou to zejména léky na rakovinu, SLE, oportunní infekce (MRSA). Společnost ImmuPharma vyvinula lék Lupuzor (dříve známý jako IPP-201101), který by měl upravovat imunitní systém u nemocných lupusem.

U Lupuzoru byla úspěšně dokončena I. etapa, fáze IIa a IIb fáze a začaly přípravy na III. fázi. Ve IIa fázi byla prováděna měření množství protilátek proti dsDNA a zvýšení IL-10 (interleukin). Lék byl podáván v dávkách 200 mg a 1000 mg (injekčně do podkoží). Pacienti byli sledováni i po ukončení léčby. U velkého počtu pacientů došlo ke zlepšení zdravotního stavu a zároveň ke snížení množství.

Fáze IIb proběhla v únoru 2008 v Evropě a Latinské Americe. Předběžná analýza ukázala významnou převahu účinku Lupuzoru nad placebem (po 12 týdnech léčby bylo náhodně vybráno 125 pacientů).

Pokud se skóre „SLEDAI“ snížilo alespoň o 4 body, byla léčba považována za úspěšnou. „SLEDAI“ je skóre aktivity lupusu (čím nižší skóre, tím nižší aktivita). Analýza dat ukázala, že dávka 200 mikrogramů Lupuzoru podávaná každé čtyři týdny, byla účinnější než placebo.

V roce 2008 došlo ke spojení ImmuPharmy se společností Cephalon. ImmuPharma získala všechna práva k Lupuzoru po celém světě a zahájil jednání s dalšími farmaceutickými společnostmi pro firemní dohodu o případném prodeji léku.

Více na stránkách ImmuPharma ZDE

Zdroj:

http://www.immupharma.com/lupus.html

http://ww.istockanalyst.com/…rom-cephalon

Komentáře