Kognitivní dysfunkce u české populace nemocných se SLE

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou srdce, klouby, kůže, plíce, cévy, ledviny a centrální nervový systém (CNS).

Jak často se vyskytuje postižení NS (nervového systému) u pacientů s lupusem?

U pacientů s lupusem se postižení NS uvádí až u 80% nemocných. Obtížná je diagnostika, protože klinické projevy jsou rozmanité. Neuropsychiatrické postižení (NPSLE) se nejčastěji projevuje jako „kognitivní dysfunkce“. Proč toto postižení vzniká, je další neobjasněná otázka týkající se problematiky lupusu.

Kognitivní dysfunkce

Kognitivní (poznávací) procesy nám umožňují poznávat a vnímat okolí – čití, vnímání, představivost, myšlení, řeč. Při dysfunkci dochází k narušení těchto schopností.

Lupus je uváděn jako možná příčina demence ZDE K těmto komplikacím dochází vzácně!!!

Zdroj:

http://www.prolekare.cz/…logie-clanek?…

Komentáře