Nejčastější postižení centrální nervové soustavy u neuropsychiatrického lupus erythematodes (NPSLE)?

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou srdce, klouby, kůže, plíce, cévy, ledviny a centrální nervový systém (CNS).

Pro postižení CNS u lupusu máme souhrný název „Neuropsychitrický lupus erytematodes“ NPSLE.

Jaká jsou nejčastější postižení centrální nervové soustavy (CNS)?

Vaskulitida

 • výskyt: u 10% nemocných
 • léčba: vysoké dávky kortikosteroidů intravenózně, imunosupresiva

Krevní sraženina v důsledku antifosfolipidového syndromu

 • výskyt: 5 – 10% nemocných
 • léčba: antikoagulancia léky na ředění krve), inhibitory krevních destiček

Bolesti hlavy způsobené lupusem

 • výskyt: 15% nemocných
 • léčba: běžná terapie migrény, kortikosteroidy

Kognitivní (poznávací) dysfunkce

 • výskyt: 50% nemocných
 • léčba: antimalarika, opiáty, často kortikosteroidy, emoční podpora (např. psychoterapie)

Organické poškození mozku

 • výskyt: 5% nemocných
 • léčba: důležitá je emocionální podpora (např. psychoterapie), pokud hrozí záchvaty, je nutná prevence
 • nezahrnuje psychiatrické poruchy!!!
 • co způsobuje organické poškození: infekce, mozková mrtvice a další

Fibromyalgie

 • výskyt: 10 – 20%
 • léčba: nesteroidní antirevmatika, psychologické poradenství a psychoterapie, antidepresiva atd.
 • další informace o fibromyalgicích v Česku najdete na stránkách http://fibromyalgik.webnode.cz/ ZDE

Infekce CNS

 • výskyt: 1%
 • léčba: antibiotika

Kryoglobulinémie

 • výskyt: 1%
 • léčba: steroidy, plazmaferéza, chemoterapie, interferon

Krvácení způsobené nízkým počtem krevních destiček

 • výskyt: 2%
 • léčba: steroidy, plazmaferéza, chemoterapie, transfuze, substituce chybějícího koagulačního faktoru

Zdroj:

Wallace tab. 15.3 (str. 118)

http://health.nytimes.com/…verview.html

http://en.wikipedia.org/…ain_syndrome

Komentáře