Invalidní důchod

!!!POZOR!!! Článek se opírá ještě o starou vyhlášku o posuzování zdravotního stavu!!! Informace o novém způsobu posuzování ZDE

Částečná invalidita

Částečně invalidní je občan, jestliže mu z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu trvajícího déle než jeden rok poklesla schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %. Nebo ten občan, jemuž dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky.

Plná invalidita

Občan je plně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 % nebo je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek (zákon č. 155/1995 Sb., § 39).

Kde můžu zažádat o ID?

Žádost o plný i částečný důchod se podává na příslušné OSSZ formou písemné žádosti.

Je třeba doložit

  • občanský průkaz
  • doklady o studiu,
  • doklady prokazující dobu zaměstnání, popřípadě dobu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání; nejsou-li k dispozici žádné doklady, uvedou se údaje o dobách zaměstnání
  • doklady o výkonu vojenské služby
  • rodné listy dětí (pokud žadatel/ka požaduje zápočet péče o děti)

Požádat o ID může oprávněná osoba, zákonný zástupce nebo jiná osoba na základě plné moci. V rámci řízení o invalidní důchod se žádné správní poplatky nehradí.

Z čeho se invalidní důchod skládá?

Základní výměra je pro částečný i plný invalidní důchod 2170 Kč, procentní výměra je potom pro plný invalidní důchod za každý jeden rok pojištění 1,5 % výpočtového základu, nejméně 770 Kč měsíčně. Pro částečný invalidní důchod je procentuální výměra 0,75 % výpočtového základu, nejméně tedy 385 Kč měsíčně.

Komentáře

Michaela (bez ověření)

Dobrý den, je mi 39 let a od 21 let mám PBC primární biliární cirhozu. Jsem stabilní, nemám bolesti, jen moje kůže velmi svědí, to kvůli lékům které nemohu přestat brát a jsem velmi snadno unavená. Doktoři mi říkaji že musím hodně odpočívat, nestresovat se atd. Není jednoduché s tímto doporučením hledat vhodnou práci. Myslíte si , že bych mohla dostat alespon částečný důchod? Předem mockrát děkujji za odpověd