Glomerulopatie - příčiny

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou klouby, kůže, ledviny, mozek, serózní blány (pobřišnice, osrdečník) atd.

Jednou z možností je postižení ledvin – glomerulopatie. Ta spočívá v postižení glomerulů (cévních klubíček v ledvinách).

K poškození glomerulů může vést i celá řada jiných onemocnění. Může se jednat o přímý důsledek infekčního onemocnění nebo užití léku toxického pro ledviny. Příčinou může být i cukrovka nebo lupus. Jindy je glomerulopatie idiopatická. To znamená bez zřejmé příčiny – bez spojení s jinou nemocí.

  • Autoimunitní onemocnění – systémový lupus, Goodpasturův syndrom, IgA nefropatie
  • Vrozené nefritidy – Alportův syndrom
  • Parainfekční glomerulopatie
  • Gomeruloskleróza – Diabetická nefropatie, Fokální segmentální glomeruloskleróza
  • Membranózní glomerulopatie
  • Nemoc minimálních změn

Zdroj: www.ledviny.cz

Komentáře