Glomerulopatie - diagnostika

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou klouby, kůže, ledviny, mozek, serózní blány (pobřišnice, osrdečník) atd.

Glomerulopatie je onemocnění ledvin spočívající v postižení glomerulů (cévních klubíček). Většinou se onemocnění glomerulů projevuje přítomností bílkoviny v moči. Pokud je bílkoviny hodně, je tento stav označován jako nefrotický syndrom. Pro některé druhy glomerulopatií je typická přítomnost červených krvinek.

Pomocí posouzení tvaru červených krvinek ve fázovém mikroskopu lze usuzovat na původ krvinek. Pokud je více malých a deformovaných červených krvinek, je vysoká pravděpodobnost, že k průniku krve do moči dochází právě v glomerulech. Pokud převládá normální tvar červených krvinek, krev pravděpodobně pochází z jiných částí močového traktu.

Rozbor moči lékaře informuje o přítomnosti krve a bílkoviny v moči. Ze vzorku moči nasbírané za 24 hodin a krve, lze zjistit stupeň poškození funkce ledvin a míru hromadění odpadních látek (močoviny a kreatininu) v těle. Pokud tyto testy ukáží na postižení ledvin, lékař většinou doporučí doplňující vyšetření.

Ultrazvukové nebo rentgenové vyšetření k posouzení tvaru a velikost ledvin a ledvinnou biopsii. Biopsie je zákrok, při kterém je v místním znecitlivění odebrán malý vzorek ledvinné tkáně k mikroskopickému vyšetření. Tento zákrok dokáže potvrdit onemocnění glomerulů a může pomoci stanovit typ a příčinu onemocnění.

Zdroj: www.ledviny.cz

Komentáře