Doxybene - užívání u lupusu

Často se ve skupině objevují informace o tom, že se u lupusu ten nebo onen lék nesmí. Teď se hodně píše o léku Doxybene. Oslovila jsem pana profesora Vencovského z Revmatologického ústavu v Praze, jak to s tím užíváním u lupusu je.

Dobrý den…ve Spolku se nám objevují stále častěji dotazy na užívání Doxybene. Patří toto antibiotikum skutečně k lékům, které jsou u lupusu zakázané? Případně existuje nějaký seznam, kde by byly sepsané léky, kterým se raději vyhýbat?

Dobrý den, Doxybene je doxycyklin. Toto antibiotikum poněkud zvyšuje citlivost kůže na ozáření UV. Přímých důkazů, že by doxycyklin vadil u SLE je málo, resp. skoro žádné. Ale protože víme, že sluneční ozáření (které obsahuje UV světlo) může SLE zhoršit, je asi na místě určitá opatrnost. Doxycyklin u SLE kontraindikován není, ale pokud je ho potřebí použít, pak bych poradil pacientovi/pacientce, aby se vyvarovali slunečního ozáření pod dobu braní doxycyklinu.

Lék ze stejné skupiny, minocyklin, který u nás není k dispozici, ale v USA ano, má zpráv o takovém působení více, dokonce v tom smyslu, že při jeho braní se může kožní forma lupus indukovat. Ale minocyklin je jen podobný lék jako doxycyklin, minocyklin má navíc i významné imunologické účinky, což doxycyklin nemá, takže automatické rovnítko mezi těmito dvěma léky se dávat nedá. Možná odtud pramení nějaké ty větší pochybnosti.

Vysloveně zakázané léky u lupus nejsou, ale o některých lécích se ví, že ho mohou někdy vyvolat (tzv. léky indukovaný lupus), u některých se popisuje, že mohou lupus zhoršit, ale nejsou pro to jednoznačné důkazy. Téměř všechny takové léky jsou na předpis a ošetřující lékař by měl zvážit, zda existuje riziko. Jediný trochu častější lék jsou tzv. inhibitory protonové pumpy, např. omeprazol (Helicid atd.), který výjimečně může kožní formu lupus vyvolat. Tento lék není u SLE zakázán a je používán, v naprosté většině případů se nic nestane, ale je potřebí myslet na možné zhoršení či nové objevení kožní formy lupusu a v takovém případě podávání tohoto léku zastavit.

S pozdravem Jiří Vencovský

Doufám, že vás, stejně jako mě, odpověď uklidnila :) Rozárka

PS: Přidejte se…facebooková skupina Lupus ČR

Komentáře