Doporučení pro léčbu lupus erythematodes s neuropsychiatrickými projevy - EULAR

Cílem studie je vypracovat doporučení pro diagnostiku, prevenci a léčbu lupus erythematodes s neuropsychiatrickými projevy (NPSLE).

Autoři studie sestavili dotazník týkající se rizikových faktorů, diagnózy, terapie a prognózy NPSLE.

Výsledky

Pacienti se systémový lupus erythematodes (SLE) jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku některých neuropsychiatrických projevů.

Časté projevy > 5%

 • projevy jsou cerebrovaskulární onemocnění (např. embolie) a záchvaty

Relativně méně časté projevy (1–5 %)

 • závažné kognitivní dysfunkce
 • deprese
 • akutní stav zmatenosti
 • periferní nervové poruchy (neuralgie, brnění až palčivá bolest)
 • psychóza

Diagnostika

V případě podezření na NPSLE je diagnostika obdobná jako u pacientů bez SLE, kteří mají stejné projevy.

 • vyšetření mozkomíšního moku
 • elektroencefaloggraf (EEG)
 • neuropsychologické testy
 • elektromyografie (EMG)
 • MRI

Léčba

 • glukokortikoidy
 • imunosupresiva
 • antikoagulační léčba (pokud jsou projevy spojené s antifosfolipidovým syndromem)

Zdoroj:

http://ard.bmj.com/…074.abstract?…

http://www.revmatologicka-spolecnost.cz/…py-eular-acr

Komentáře