Bulózní SLE (BSLE)

Tento článek má pouze informativní charakter. A je překladem článku z uvedeného zdroje.

Bulózní systémový lupus erytematodes se projevuje jako protilátkami způsobené sub-epidermální puchýře. Může se vyskytnout u pacientů se systémovou formou lupusu (SLE).

Pro diagnostiku je třeba následující:

  • splnění kritérií ARA (American College of Rheumatology) pro systémový lupus erytematodes
  • vezikulobulózní erupce (viz. obrázek níže)
  • histologické známky subepidermálních puchýřů a především neutrofilní dermální infiltrát
  • IgG prokázané přímou imunofluorescencí

Další podmínky v odkazu ZDE

Ne všechny výsevy puchýřků, které se vyskytují u pacientů s bulózním lupus erytematodes, představují systémový lupus erytematodes.

Zdroj:

http://emedicine.medscape.com/…402-overview

Komentáře