"Alternativní" kritéria pro lupus, část 2.

Pokračování:

Tento článek má pouze informativní charakter. Kritéria uváděná v tomto článku nemají žádný statistický základ (jsou pouze výsledkem dlouholetého pozorování jednoho z největších evropských odborníků na lupus).

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou srdce, klouby, kůže, plíce, cévy, ledviny a centrální nervový systém (CNS).

Pro lékaře by mělo být relativně snadné diagnostikovat lupus, pokud má pacient typické projevy – motýlovitý exantém, zánět ledvin atd. Ne všechny projevy jsou ale TYPICKÉ! Pro lékaře by měl být atypický případ výzvou.

1. potíže s růstem v pubertě (bolestivé dospívání)

Lupus je podmíněný hormonálními vlivy. Málokdy onemocní dívky před první menstruací. V pubertě často dospívající mají bolesti kloubů a svalů a lékaři jsou označeny jako „bolesti z dospívání“ nebo idiopatické (bez příčiny). Někteří dospívající mohou mít revmatickou horečku. Tyto komplikace se objevují jen výjimečně. Při případných potížích ve starším věku, je třeba tuto skutečnost zmínit.

2. migrény v pubertě

Obdobné zobecnění jako u růstových obtíží, platí i o migréně. Často je u pacientek s opakovanými potraty (nebo u pacientů, kteří měli ve 30ti mozkovou příhodu) zjistí, že v dospívání trpěli migrénami.

3. infekční mononukleóza

Velké procento pacientů s lupusem prodělalo v dospívání infekční mononukleózu. Je to nákaza EB virem (virus Epstein-Barrové).

4. opakované potraty

Antifosfoplipidový syndrom se projevuje jako opakovaná „ztráta“ plodu. Důvodem je většinou placentární trombóza nebo ischemie APS (antifosfolipidový syndrom) může diagnózu lupusu předcházet i o deset let.

5. alergie na sulfonamid

Doktor Hughes uvádí, že velký počet pacientů s primárním Sjogrenovým syndromem a lupus pacienti, měli někdy v minulosti nepřiměřenou reakci na sulfonamid (antibiotikum) nebo na kotrimazol (užívá se na infekce močových cest).

6. zánět šlach

Případ od případu jsou artralgie (bolesti kloubů) a tenosynovitida (zánět šlach) časté příznaky lupusu. Tyto projevy se liší u lupusu např. od podobných projevů u revmatoidní artritidy, Lymeské nemoci, reaktivní artritidy.

7. zhoršení před menstruací

Asi všechny revmatické nemoci jsou u žen ovlivněné menstruačním cyklem. U lupusu je tato spojitost hodně patrná. Některé pacientky jsou 2 až 3 dny před menstruací doslova ochromené. Doktor Hughes uvádí, že svým pacientkám (které tyto obtíže mají) během této doby mění dávkování léků.

8. autoimunita v rodinné anamnéze

Lupus je geneticky podmíněný (NE! dědičný). Znamená to, že v rodinách, kde již někdo lupusem onemocněl, je větší pravděpodobnost onemocnění dalších členů rodiny. Týká se to i dalších onemocnění jako je fibromyalgie, myalgie, roztroušená skleróza, mírně séronegativní artritida.

9. Shirmer test

Je to jeden z nejúčinnějších testů v revmatologii, přes to je poměrně málo využívaný. Při tomto testu se měří množství produkovaných slz. Využívá se k diagnostice i u jiných onemocnění např. u časných séronegativních artritid u 25letých (mokrý) proti počátku SLE, RA nebo SS (suchý). Nebo na druhém konci věkového rozpětí, polymyalgia rheumatica (mokrý) ve srovnání s pozdním začátkem RA (často suchý).

10. agorafobie, klaustrofobie

Doktor Hughes přikládá nervové soustavě (ve spojení s lupusem) velký význam. Říká, že lupus je spíše neurologické onemocnění, u kterého jsou postiženy i jiné orgány. U lupus je důležité pečlivé posouzení pacienta i z pohledu neurologa/psychologa. Se zvyšujícím se počtem podrobnějších vyšetření se zvyšuje i počet těch, kteří mají CNS lupus. Neurologické problémy mohou být i u aktivního lupusu.

11. hraniční hodnota C4

Jedná se o krevní test. C4 je jedna ze složek komplementu . Společně s testem na anti-DNA protilátky nebo antifosfolipidové protilátky (jejichž význam v diagnostice jsou zásadní), jsou další tři krevní testy, které směřují k obecné diagnóze lupusu.

12. normální CRP, zvýšená sedimentace

U pacientů s lupusem není výjimka, že mají CRP 0 a sedimentaci 100. Ještě se nepodařilo přesně odhalit, proč tomu tak je. Podobné (v menší míře) to může být u sklerodermie, Sjogrenova syndromu nebo dermatomyozitidě.

13. lymfopenie

V klasifikačních kritériích ACR je uvedená cytopenie. Případná lymfopenie je lékaři často přehlížená.

Úvod k tomuto článku (respektive jeho první část) najdete na http://www.lupus-sle.cz/…ughes-cast-1

Zdroj:

http://www.lupus-support.org.uk/Crit.htm

http://en.wikipedia.org/…rythematosus#…

Komentáře