Zajímavosti

Přestavba kostí

Zajímavý odkaz , který se týká kostního metabolismu tzn. odbourávání a novotvorby kostí.

http://www.osteoporoza.cz/prestavba-kosti

Na této stránce najdete mnoho informací o kostech a věcí s nimi spojených.

Češi s RS dobyli Kilimanžáro

Na nejvyšší horu Afriky se vyšplhalo pět Čechů, kteří mají RS. RS – roztroušená skleróza je další z velkého počtu autoimunitních onemocnění. (při této nemoci imunitní systém napadá myelinové pouzdro nervových buněk).

S nápadem vylézt na Kilimandžáro přišla Radka Kersnerová, jedna z pacientek. Nechala se inspirovat příběhem slepého horolezce Jana Říhy, který už Kilimandžáro zdolal.

Původně se přihlásilo deset pacientů, ale nakonec se jich na cestu vydalo pět (a jejich podpůrný tým).

Doplatky na léky

Pokud hledáte doplatky na léčiva, doporučuji z vlastní zkušenosti stránku Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Informace o úhradách, cenách a výši případného doplatku léčivých přípravků na http://www.mzcr.cz/leky.aspx

Je možné mít současně imunodeficienci a autoimunitu?

Odpověď na tuto otázku jsem našla v knize Miroslav Ferenčíka a Jozefa Rovenského – Imunitní systém (informace pro každého).

Imunodeficit je způsobený nedostatečnou funkcí imunitního systému. Autoimunita naopak přehnanou funkcí imunitního systému.

U primárních imunodeficiencí (dědičně podmíněné) se imunitní systém neustále snaží zlikvidovat patogen. Jelikož je ale funkce imunitního systému nedostatečná, nemusí se to pokaždé povést. A tak zkouší patogen zlikvidovat znovu a znovu.

Proč častěji onemocní ženy?

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou klouby, kůže, ledviny, mozek, serózní blány (pobřišnice, osrdečník) atd.

Při vzniku autoimunit hrají důležitou roli i hormony.

Estrogeny zodpovídají za to, že se imunitní systém žen považuje za účinnější než u mužů.

Základní parametry pro určení autoimunit

Americký imunolog německého původu Ernest Witebsky a jeho žák Noel Rose stanovili čtyři základní parametry (znaky), po jejichž určení se učité onemocnění může nazývat autoimunitní.

  • poznání terče (buňka, orgán), na který autoimunitní mechanismus „útočí“
  • poznání „útočníka“, tzn.

Pokusné myši

Na Novém Zélandu a v Austrálii byly k pokusům používány New Zeland Black (NZB) myšky. Používaly se proto, že tento druh myší trpí na spontánní destrukci krvinek (hemolýzu).

Pokud se NZB myšky spářily s NZW (New Zeland White) myškami, vznikla u jejich potomků(NZB/NZW – F1) prototypová automunitní choroba – SLE.

Tím byla vlastně pokázána i závislost na gentickém faktoru při vzniku onemocnění.

Zdroj: Ferenčík, Roveský – Imunitní systém

Z historie

Základní poznaky o autoimunitě byly získány až v posledních desetiletích 20.století.

Dříve panoval názor Paula Ehrlicha (nositel Nobelovy ceny 1908), že imunitní systém nemůže bojovat proti vlastním buňkám a tkáním.

Za základní pokus v oblasti autoimunity je považován experiment z roku 1937. Při tomto pokusu byla opicím formou injekce vpravena mozková tkáň jiných opic. U těchto pokusných zvířat se vyvinula choroba, kterou výzkumníci označili jako „experimentální alergickou encefalomyelitidu (EAE)“.

Zajímavé 1 z 20

1 z 20 obyvatel Evropy a Severní Ameriky má nějakou formu autoimunity.

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou srdce, klouby, kůže, plíce, cévy, ledviny a centrální nervový systém (CNS).

Zdroj: Ferenčík, Rovenský -Imunitní systém

Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k vyšetřování glomerulární filtrace

Velká část onemocnění ledvin, vede k poškození jejich funkce. Funkce ledvin se dá velmi přesně zjistit pomocí vyšetření krve a vzorku moči, sbírané za určitý časový úsek (nejčastěji za 24 hodin). Z takového vyšetření se zjišťuje tzv. glomerulární filtrace GFR (Glomerular Filtration Rate). Ta přesně vypovídá, jak ledviny vykonávají svou práci.