Zajímavosti

May 10 - World Lupus Day

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou srdce, klouby, kůže, plíce, cévy, ledviny a centrální nervový systém (CNS).

Světový den lupusu připadá na 10. květen

Nová počítačová učebna v Chrudimi

V Chrudimi bylo otevřena nová počítačová učebna. To je výborná zpráva, protože počítačových znalostí není nikdy dost :) Základy obsluhy PC umožňují zdravotně znevýhodněným lidem spojení se světem.

Učebna byla otevřena díky Centru zdravotně postižených Pardubického kraje už v únoru. Je primárně určena klientům od 19 do 64 let.

K dispozici jsou klientům tři počítačové sestavy. Při práci pomůže odborný pracovník.

Kolik je v ČR pacientů s lupusem?

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou klouby, kůže, ledviny, mozek, serózní blány (pobřišnice, osrdečník) atd.

Odhadem je to mezi 5500 a 7000 pacienty. Ročně přibude přibližně 10 nových případů na 100 000 obyvatel. Obecná prevalence SLE je asi 500 nemocných na 100 000 obyvatel.

Zdroj:

www.revma.cz

IX. Slapské symposium

16.- 18.6.2011 se koná IX. Slapské symposium – o problémech revmatologie, revmatochirurgie, rehabilitace. Symposium se koná v Konferenčním centru  – Vojenská zotavovna Měřín.

Zdroj:

http://www.congressprague.cz/

Trocha historie České revmatologické společnosti

V roce 1963 byla založena Československá revmatologická společnost (ČRS). V jejím čele byl v té době prof. MUDr. František Lenoch, DrSc. Dále to byli doc. MUDr. V. Rejholec, CSc., prof. MUDr. Karel Trnavský, DrSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. V roce 1993 byl předsedou zvolen prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc.

Česká revmatologická společnost vydává svůj vlastní časopis „Česká revmatologie“, který vychází 4× ročně.

Co to je defektivita?

S pojmem defekt už jste se pravděpodobně setkali. Co to je defekt a defektivita?

Slovo defekt znamená nějaký nedostatek, poruchu, vadu. Může se jednat o poruchu v anatomické stavbě organismu nebo poruchu ve funkci organismu. Zpravidla ho chápeme jako nezvratný.

Jak se projevuje?

Jesenský (1993) uvádí, že defekty se projevují jako anomálie vzhledu a výkonnosti a příčiny jsou většinou zjevné.

Co je ADIP?

Cílem projektu ADIP je zvysovani adaptability obcanu se zdravotnim postizenim.

Na informačním a vzdělávacím portálu www.praceprozp.cz, který je zaměřený na potřeby osob se zdravotním postižením a na jejich uplatnění na trhu práce, jsou nejen nabídky a poptávky týkající se pracovních míst, ale i informace o chráněných dílnách, vzdělávání a legislativě.

Krevní komponenty

Dospělý člověk má asi 6 litrů krve. Co všechno krev obsahuje?

Typy "lupus erythematodes"

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou klouby, kůže, ledviny, mozek, serózní blány (pobřišnice, osrdečník) atd.

Z celkového počtu nemocných lupusem je:

10% pacientů s Diskoidním lupus erytematodes (DLE)

70% pacientů se Systémovým lupus erytematodes (SLE) z toho

  • 35% s orgánovým postižením
  • 35% bez orgánového postižení

10% pacientů s po lékovým lupus (DIL)

10% pacientů s překryvným syndromem (MCTD)

Zdroj:

Daniel J.

"Společnost pro zdravé rodičovství - Aperio"